Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2019. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija u području branitelja i stradalnika.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail: anita.prpic@gospic.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva (pdf)
 2. Upute za prijavitelje (pdf)
 3. Obrazac opisa programa ili projekta (doc)
 4. Obrazac proračuna (xls)
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza (doc)
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (doc)
 7. Izjava o partnerstvu (doc)
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (doc)
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora (doc)
 10. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju u 2019. godini (pdf)
 11. Opći uvjeti ugovora (pdf)
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta (pdf)
 13. Obrazac financijskog izvještaja (pdf)
Back to top