Tekstualni dio:

 

Kartografski dio:

Za pregledavanje karata potrebno je instalirati program za pregledavanje .dwf datoteka poput Autodesk DWF viewer-a.
(ukoliko se karta ne otvori u pregledniku, kliknite desnom tipkom miša na određenu kartu i odaberite Spremi poveznicu kao (Save Target As) te je pokrenite s racunala)

Karte u mjerilu 1:5000, građevinska područja po naseljima:

01 Aleksinica
02 Barlete
03 Bilaj
04 Brezik
05 Brušane
06 Budak
07 Bužim
08 Debelo Brdo I
09 Debelo Brdo II
10 Divoselo
11 Donje Pazarište
12 Drenovac Radučki
13 Gospić
14 Kalinovača
15 Kaniža Gospićka
16 Klanac
17 Kruščica
18 Kruškovac
19 Kukljić
20 Lički Čitluk
21 Lički Ribnik
22 Lički Osik
23 Lički Novi
24 Mala Plana
25 Medak
26 Mogorić
27 Mušaluk
28 Novoselo Bilajsko
29 Novoselo Trnovačko
30 Ornice
31 Ostrvica
32 Oteš
33 Pavlovac Vrebački
34 Počitelj
35 Podastrana
36 Podoštra
37 Popovača Pazariška
38 Rastoka
39 Rizvanuša
40 Smiljan
41 Smiljansko Polje
42 Široka Kula
43 Trnovac
44 Vaganac
45 Velika Plana
46 Veliki Žitnik
47 Vranovine
48 Vrebac
49 Zavođe
50 Žabica

 

Karte u mjerilu 1:25000:

00 GRANICE, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA
01 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
02 PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
03 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAV
04 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
05 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Back to top