Tekstualni dio:

  Kartografski dio:

  Za pregledavanje karata potrebno je instalirati program za pregledavanje .dwf datoteka poput Autodesk DWF viewer-a.
  (ukoliko se karta ne otvori u pregledniku, kliknite desnom tipkom miša na određenu kartu i odaberite Spremi poveznicu kao (Save Target As) te je pokrenite s racunala)

  Karte u mjerilu 1:5000, građevinska područja po naseljima:

  01 Aleksinica
  02 Barlete
  03 Bilaj
  04 Brezik
  05 Brušane
  06 Budak
  07 Bužim
  08 Debelo Brdo I
  09 Debelo Brdo II
  10 Divoselo
  11 Donje Pazarište
  12 Drenovac Radučki
  13 Gospić
  14 Kalinovača
  15 Kaniža Gospićka
  16 Klanac
  17 Kruščica
  18 Kruškovac
  19 Kukljić
  20 Lički Čitluk
  21 Lički Ribnik
  22 Lički Osik
  23 Lički Novi
  24 Mala Plana
  25 Medak
  26 Mogorić
  27 Mušaluk
  28 Novoselo Bilajsko
  29 Novoselo Trnovačko
  30 Ornice
  31 Ostrvica
  32 Oteš
  33 Pavlovac Vrebački
  34 Počitelj
  35 Podastrana
  36 Podoštra
  37 Popovača Pazariška
  38 Rastoka
  39 Rizvanuša
  40 Smiljan
  41 Smiljansko Polje
  42 Široka Kula
  43 Trnovac
  44 Vaganac
  45 Velika Plana
  46 Veliki Žitnik
  47 Vranovine
  48 Vrebac
  49 Zavođe
  50 Žabica

   

  Karte u mjerilu 1:25000:

  00 GRANICE, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA
  01 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
  02 PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
  03 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAV
  04 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
  05 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

   

  Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Izvješće o javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Objava ponovne javne rasprave – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Ponovna javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića

  Back to top