Reagiranje direktora Usluge d.o.o. Daria Radoševića

Zbog učestalih medijskih natpisa i netočnog informiranja javnosti, a vezano za cijenu vodnih usluga, reagirao je direktor Usluge d.o.o. Dario Radošević.

Reagiranje na službenim stranicama Grada Gospića donosimo u cijelosti:

“Vezano za članak pod naslovom „Dok HSP u Osijeku prosvjeduje protiv poskupljenja vode, Karlo Starčević Gospićanima cijenu vode diže za 40%” objavljen dana 4. veljače 2020. godine i članak pod naslovom “Hoće li voda i vodne usluge u Gospiću poskupjeti i do 50 posto?“ objavljen dana 6. veljače 2020. godine, temeljem članka 2. stavka 3. Zakona o elektronskim publikacijama, a u svezi članka 40., 41. i 42. Zakona o medijima, ovim putem zahtijevamo da objavite naše reagiranje bez promjene i dopune na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi.

U navedenim člancima iznesen je niz netočnih i neistinitih informacija od strane vašeg novinara istraživača. Naša pretpostavka je da se radi o neshvaćanju, a isto proizlazi iz neznanja pa u interesu zainteresirane javnosti iznosimo sljedeće:

U nacrtu Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga predviđa se povećanje cijene istih, međutim ne na način kako je to prezentirano u tekstu već:

  • prosječan račun domaćinstva koji na računu ima sljedeće vodne usluge – vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje – sa mjesečnom potrošnjom vode od 15,0 m3 koji trenutno iznosi 233,86 kune bi bio uvećan za 58,34 kune apsolutno, tj. 24,95% i iznosio bi 292,20 kune.

Iz navedenog je vidljivo da bi realno poskupljenje, za prosječan račun domaćinstva koje ima mjesečnu potrošnju od 15,0m3, bilo oko 25%,  a ne preko 40% ili čak 50% kako stoji u izvornim tekstovima.

Također je u izvornom tekstu krivo izvršen obračun uvažavajući pri tome krive pretpostavke. Naime, za prosječan račun za vodne usluge od 170 kuna, uz krivu pretpostavku očekivanog povećanja od preko 40% pa čak do 50% (izvorni tekst), krivo je napravljen izračun ukupnog novog računa i to na iznos od 290 kuna. Da bi račun mogao iznositi 290 kuna, početni iznos od 170 kuna bilo bi potrebno povećati za više od 70%. Međutim, s obzirom na kompliciranost postotnih računa, uvažavamo pogrešku u tom dijelu, samo upozoravamo.

Što se tiče povećanja cijene za pravne osobe, ista je predložena u 30% većoj cijeni naspram fizičkih osoba, dok je trenutno važećim cjenikom razlika vodnih usluga između fizičkih i pravnih osoba 55%, dakle, došlo je do smanjenja u razlici cijene između fizičkih i pravnih osoba.

Najveća neistina predmetnog teksta odnosi se na podatak da će građani Gospića plaćati gotovo najviše cijene vode u državi. Cjenici svih Društava koja obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje su javno dostupni pa se uz manji trud može provjeriti istinitost navedenog, a istina je dijametralno suprotna od navoda iz članka, naime građani Grada Gospića i Općine Perušić trenutno plaćaju jednu od najnižih cijena vodnih usluga u Republici Hrvatskoj, a prijedlogom povećanja tih cijena samo bi se izjednačili sa većinom. Usporedbe radi u tablici je prikaz cijene varijabilnog dijela (najveća stavka na računu) vode u nekim Društvima iz našeg bližeg okruženja:

Da su cijene svih poduzeća iz budućeg uslužnog područja, kojemu ćemo i mi pripadati, značajno veće od naših trenutnih cijena jasno je vidljivo iz priložene tablice, dok će se formiranjem uslužnih područja, a temeljem članka 5. točka 6. Zakona o vodnim uslugama, cijena vode morati izjednačiti na čitavom uslužnom području.

Usporedbom svih cijena u Republici Hrvatskoj može se zaključiti da smo cijenom varijabilnog dijela vode u donjoj četvrtini svih javnih isporučitelja.

Što se tiče razloga za predloženo povećanje cijena vodnih usluga, a posebice za točku koja kaže da se radi o povećanim troškovima plaća, tu se ne misli na trenutno povećanje plaća, niti se broj zaposlenih mijenjao u proteklom periodu, već se pod tim podrazumijeva da se ukupna suma plaća povećala u odnosu na vrijeme formiranja postojećeg cjenika, a što je 2010. godina. Povećanje broja zaposlenih se kroz godine (od 2010. na ovamo) prvenstveno odnosi na povećani udio inženjerskog stručnog kadra u društvu, a sve u skladu sa pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje koji točno propisuje broj i spremu s obzirom na kriterije, a poduzeće se usklađuje sa istim proteklih 5 godina. Dakle, ne radi se o povećanju plaća, niti novom zapošljavanju već u vrijeme donošenja trenutno važećeg cjenika nisu postojali troškovi inženjerskog kadra. Što se tiče plaća samih djelatnika, naša prosječna neto plaća za mjesec siječanj 2020. godine je 10% niža od prosječne plaće u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, tj. 20% niža od prosjeka svih plaća u Republici Hrvatskoj (podaci iz DZS-a).

Ne dozvoljavam da se zaposlenike Društva, redom zaposlene u vrijeme mog prethodnika gospodina Milana Devčića ing.prom., a koji su svijetla točka samog Društva, redom vrlo vrijedni, pošteni i stručni, naziva uhljebima od strane bilo koga. Jesu li uhljebi oni koji pošteno obavljaju svoj posao i uplaćuju novce u proračun ili oni koji se financiraju iz tog istog proračuna, mislim da građani mogu sami zaključiti.

Začuđuje i tijek radnji prije objavljivanja predmetnih članaka, gdje se nije poštivala novinarska praksa, tj. nije se kontaktiralo nikoga od zaposlenih u našem Društvu, niti su traženi ikakvi službeni podaci, a što navodi na premisu da sami članci nisu pisani dobronamjerno niti u interesu objektivnog izvještavanja javnosti.

Odluku o povećanju cijene vodnih usluga je donijela Uprava društva, nakon što je napravljena analiza prihoda i rashoda, a iz čega je vidljivo da je stanje neodrživo bez korekcije u cijeni vodnih usluga.

Neobjektivnim, nestručnim i neistinitim izvještavanjem građana Grada Gospića i Općine Perušić vezano za razloge poskupljenja cijene vodnih usluga, vezano za postotni izračun između postojećih i novih cijena, vezano za odnose cijena vode u Republici Hrvatskoj stvarate, namjerno ili ne, krivu percepciju građana i nanosite veliku štetu svima nama, a posebno ugledu Društva Usluga d.o.o. i njenim zaposlenicima.”

Direktor:

Dario Radošević, dipl. ing. građ.

Back to top