Savjet mladih Grada Gospića

Pod presjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića g. Petra Radoševića održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Gospića. Za predsjednicu trećeg saziva Savjeta mladih izabrana je Marija Baburić, dok je za zamjenika izabran Milan Bogić.

Savjet mladih Grada Gospića još čine Josip Uremović, Martina Nikšić, Igor Bošnjak, Marina Krmpotić, Martina Milković, Nikolina Baburić i Sanja Puškarić.

Back to top