Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Gospića

businessman working in office with using calculator and laptop. concept finance and accounting

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Akcijskog plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Gospića

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Akcijskog plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

Cilj provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s nacrtom Akcijskog plana te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Obrazloženje:

S ciljem ublažavanja klimatskih promjena, Grad Gospić je pristupio Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (u daljnjem tekstu: Sporazum), koji okuplja veliki broj jedinica lokalne samouprave sa ciljem da ih se potakne na razvoj i provedbu održive energetske i klimatske politike s ciljem smanjenja energetske potrošnje i emisija CO2

Potpisnici sporazuma su se obvezali i na donošenje Akcijskih planova energetski održivog razvitka i klimatskih promjena – SECAP, te na provedbu aktivnosti ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene na lokalnoj razini.

SECAP predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju, identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za najmanje 55 % do 2030. godine u odnosu na referentnu godinu (2021.) čime se stvaraju pretpostavke za postupno jačanje otpornosti i prilagodbe JLS nastalim klimatskim poremećajima – toplinskim valovima, požarima, poplavama, klizištima, jakim vjetrovima i erozijom obale, koji se smatraju rapidno rastućim učincima klimatskih promjena.

SECAP JLS-a se fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na područje lokalne zajednice, uzima u obzir energetsku učinkovitost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.

 

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi nacrt Akcijskog plana dostave isključivo na priloženom obrascu sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na adresu e-pošte tomislav.rogic@gospic.hr

Savjetovanje traje od 10. siječnja 2024. godine do 09. veljače 2024. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

                                                                       KOORDINATOR ZA

    SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

           Slaven Stilinović, dipl.ing.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content