Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića

Senior man farmer shaking hands with young pretty woman with notebook in corn field. Insurance in agribusiness concept

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

       O NACRTU PRIJEDLOGA

ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNU NAMJENU U VLASNIŠTVU GRADA GOSPIĆA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluke).

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak raspolaganja i upravljanja poljoprivrednim zemljištem i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Gospića za potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može  privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje nije privedeno namjeni, odnosno na kojem nije sagrađen objekt, kao i ono zemljište na kojem Grad Gospić nije obavio pripremu za gradnju, odnosno radnje na konačnom uređenju prostora.

Stavljanjem ovih kategorija zemljišta u funkciju obavljanja poljoprivredne djelatnosti, ostvaruje se načelo učinkovitog gospodarenje gradskom imovinom u skladu s namjenom i sućanstvom te primjena agrotehničkih mjera u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju (sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti) , a sve do promjena namjene u nepoljoprivredne svrhe u skladu s dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi nacrt Odluke, dostave isključivo na priloženom obrascu sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na adresu e-pošte: nina.baburic@gospic.hr

Savjetovanje traje od 18. listopada 2023. godine do 17. studenog 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospićamožete pogledati OVDJE.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content