Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića

Senior man farmer shaking hands with young pretty woman with notebook in corn field. Insurance in agribusiness concept

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
O NACRTU PRIJEDLOGA
ODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA POREZA NA DOHODAK
GRADA GOSPIĆA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluke).

 

Cilj provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Obrazloženje: Kako bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio značajan gubitak prihoda uslijed ukidanja prireza porezu na dohodak, odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine br. 114/23) (u daljnjem tekstu: Zakon), gradovima i općinama omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama, a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinica lokalne samouprave. Porezni prihodi, odnosno, prihodi s osnove porez na dohodak te prireza porezu na dohodak najznačajniji prihodi gradskog proračuna iz kojih se financira širok spektar potreba građana kroz provedbu različitih programa, projekata i aktivnosti.

 

Stoga se u prijedlogu Odluke definiraju dvije porezne stope i to niža porezna stopa od 22,40% i viša porezna stopa 33,60 %. Važno je naglasiti da predložena visina poreznih stopa neće poništiti, već će samo ublažiti posljedice smanjenja proračunskih prihoda u idućem financijskom razdoblju koji će nastati zbog ukidanja prireza porezu na dohodak te povećanja osnovice osobnog odbitka. Procjena je da će Grad Gospić ovom poreznom reformom uz primjenu predložene stope poreza na dohodak izgubiti vrlo značajan dio proračunskih prihoda koji se procjenjuje na iznosu od cca 550.000 eura. Ako k tome pridodamo iznos i koji se izdvaja za povrat poreza a koji iznosi cca 400.000 eura, dobijemo iznos od 950.000 eura

S druge strane postavlja se pitanje kakav će utjecaj određivanje ovakvih poreznih stopa imati na građane.

Odgovor je da će građani uslijed ukinutog prireza i povećanja osnovice osobnog odbitka, povećanja iznosa osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji te podizanja praga za primjenu više stope poreza na dohodak, a uzimajući u obzir primjenu novo utvrđenih stopa poreza na dohodak, uplaćivati manje poreza te ostvarivati veći osobni dohodak od onog kojeg primaju na temelju još uvijek važećih propisa.

U nastavku se daje primjer procjene učinka navedenih izmjena na obračun plaće zaposlene osobe koja ima dvoje uzdržavane djece, jedno uzdržavano dijete i bez uzdržavanih osoba.

Za izračun je korišten podatak DZS – za mjesečnu bruto plaću po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja je za mjesec lipanj 2023. iznosila 1.590,00 eura

 

Zaposlena osoba  s dvoje uzdržavane djece

Mjesečni obračun plaće u 2023.

Mjesečni obračun plaće u 2024.

 

stopa

Iznos

stopa

iznos

Mjesečna bruto plaća u eurima

 

1.590,00

 

1.590,00

Doprinosi za MO (I i II stup)

20%

318,00

20%

318,00

Dohodak

 

1.272,00

 

1.272,00

Osobni odbitak

 

1.094,98

 

1.232,00

Porezna osnovica

 

177,02

 

40,00

Porez na dohodak

20%

35,40

22,40%

8,96

Prirez porezu na dohodak

10%

3,54

 

Ukupno porez i prirez

 

38,94

 

8,96

Neto plaća

 

1.233,05

 

1.263,04

Razlika – povećanje neto plaće

 

 

 

29,99

 

 

Zaposlena osoba  s jednim uzdržavanim djetetom

Mjesečni obračun plaće u 2023.

Mjesečni obračun plaće u 2024.

 

stopa

Iznos

stopa

iznos

Mjesečna bruto plaća u eurima

 

1.590,00

 

1.590,00

Doprinosi za MO (I i II stup)

20%

318,00

20%

318,00

Dohodak

 

1.272,00

 

1.272,00

Osobni odbitak

 

763,16

 

840,00

Porezna osnovica

 

508,84

 

432,00

Porez na dohodak

20%

101,77

22,40%

96,77

Prirez porezu na dohodak

10%

10,18

 

Ukupno porez i prirez

 

111,95

 

96,77

Neto plaća

 

1.160,05

 

1.175,23

Razlika – povećanje neto plaće

 

 

 

15,18

 

 

Zaposlena osoba bez uzdržavanih članova

Mjesečni obračun plaće u 2023.

Mjesečni obračun plaće u 2024.

 

stopa

Iznos

stopa

iznos

Mjesečna bruto plaća u eurima

 

1.590,00

 

1.590,00

Doprinosi za MO (I i II stup)

20%

318,00

20%

318,00

Dohodak

 

1.272,00

 

1.272,00

Osobni odbitak

 

530,90

 

560,00

Porezna osnovica

 

741,10

 

712,00

Porez na dohodak

20%

148,22

22,04%

156,92

Prirez porezu na dohodak

10%

14,82

 

Ukupno porez i prirez

 

163,04

 

156,92

Neto plaća

 

1.105,99

 

1.115,08

Razlika – povećanje neto plaće

 

 

 

9,09

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi nacrt Odluke, dostave isključivo na priloženom obrascu sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na adresu e-pošte:  katarina.markovic@gospic.hr

Savjetovanje traje od 09. studenog 2023. godine do 09. prosinca 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića možete pogledati OVDJE.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content