Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

A severe thunderstorm shelf cloud races across the country side on a summer afternoon

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
O NACRTU PRIJEDLOGA
PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

 

Cilj provođenja savjetovanja:

 

Upoznavanje javnosti s nacrtom Plana te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

 

Obrazloženje:

 

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine“, broj 16/19, u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja za slijedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

 

Naime, uvodnim zakonom uređuju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. 

 

Planom djelovanja definiraju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upis u Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

 

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona, Plan djelovanja sadržava:

 

  • popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode,
  • procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
  • sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi nacrt Plana, dostave isključivo na priloženom obrascu sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na adresu e-pošte: marija.tomljenovic@gospic.hr

Savjetovanje traje od 13. studenog 2023. godine do 13. prosinca 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu možete pogledati OVDJE.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content