Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

businessman working in office with using calculator and laptop. concept finance and accounting

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcijama
za 2025. i 2026. godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je predlaganje i donošenje proračuna kao temeljnog financijskog akta jedinice lokalne samouprave. Gradsko vijeće donosi proračun na razini skupine (2. razina računskog plana) do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio.

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) propisuje se kako je za donošenje planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba potrebno provesti savjetovanje s javnošću.

 

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu provodit će se od 09. srpnja 2023. godine do 14. srpnja 2024. godine.

Razlog skraćenog razdoblja javnog savjetovanja proizlazi iz potrebe žurnog donošenja proračuna kako bi se što prije osigurali uvjeti za redovito i učinkovito funkcioniranje Grada, od pružanje zakonom određenih javnih usluga, obavljanja djelatnosti proračunskih korisnika, financiranja javnih potreba udrugama i sportu te provedbe planiranih projekata, programa i aktivnosti koji doprinose kvalitetnijem i ugodnijem životu lokalne zajednice.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, dostave isključivo na priloženom obrascu sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na adresu e-pošte: katarina.markovic@gospic.hr .

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content