Školska shema- voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu:

– promoviranja zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi,

– oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli,

– omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

Grad Gospić se nakon iskaza interesa osnovnih škola prijavio na Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi 2020/2021 koji je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Gradu Gospiću je dostavila Odluku o sudjelovanju u Školskoj shemi u kojoj je odredila iznos prava na potporu sa razdijeljenim iznosima po svakoj školi za ukupno 756 učenika u ukupnom iznosu od 34.265,17 kn.

Osnovna škola dr. Jure Turića i Osnovna škola dr. Ante Starčevića Pazarište Klanac u okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Voće i povrće ponuditi će se učenicima od 1. do 8. razreda, a  prema interesima koje su iskazale osnovne škole čiji je osnivač Grad Gospić.

Back to top