Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
14. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti djelovanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna Grada Gospića za 2016. i 2017. godinu | Službeni vjesnik Grada Gospića - Broj 1/2019
https://gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-1-2019/14-zakljucak-o-primanju-na-znanje-izvjesca-o-obavljenoj-reviziji-ucinkovitosti-djelovanja-i-koristenja-tekucih-donacija-iz-proracuna-grada-gospica-za-2016-i-2017-godinu-sluzbeni-vjesnik-grada-gos/

14. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti djelovanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna Grada Gospića za 2016. i 2017. godinu | Službeni vjesnik Grada Gospića - Broj 1/2019

Objavljeno 7. veljače 2019. | Gospic.hr


14 Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj

14. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti djelovanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna Grada Gospića za 2016. i 2017. godinu | Službeni vjesnik Grada Gospića - Broj 1/2019 | Grad Gospić