Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
9. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2019. godinu | Službeni vjesnik Grada Gospića - Broj 1/2019
https://gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-1-2019/9-odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranaka-i-clanova-izabranih-s-liste-grupe-biraca-zastupljenih-u-gradskom-vijecu-grada-gospica-za-2019-godinu-sluzbeni-vjesnik-grada/

9. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2019. godinu | Službeni vjesnik Grada Gospića - Broj 1/2019

Objavljeno 7. veljače 2019. | Gospic.hr


9 Odluka o raspoređivanju sredstava