Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
https://gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-7-2019/odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-nerazvrstanim-cestama/

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Objavljeno 15. kolovoza 2019. | Gospic.hr


7. akti gradskogh vijeća ....... Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o nerazvrstanim

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama | Grad Gospić