Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Sponzorstva i donacije Grada Gospića
https://gospic.hr/sponzorstva-i-donacije-grada-gospica/

Sponzorstva i donacije Grada Gospića

Objavljeno 27. svibnja 2018. | Gospic.hr


Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) definirane su namjene za koje se mogu tijekom proračunske godine trošiti planirana sredstva proračunske zalihe. Prema Zakonu o proračunu sredstva proračunske zalihe mogu se utrošiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i za ostale nepredviđene rashode tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i obvezan je o tome izvijestiti Gradsko vijeće Grada Gospića.

Podatci o korištenju proračunske zalihe po godinama prikazani su u nastavku:

Sponzorstva i donacije Grada Gospića | Grad Gospić

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) definirane su namjene za koje se mogu tijekom proračunske godine trošiti planirana sredstva proračunske zalihe. Prema Zakonu o proračunu sredstva proračunske zalihe mogu se utrošiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i za ostale nepredviđene rashode tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i obvezan je o tome izvijestiti Gradsko vijeće Grada Gospića.

Podatci o korištenju proračunske zalihe po godinama prikazani su u nastavku: