Stigli kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada

Još jedan vrijedan projekt provodi se u Gradu Gospiću, ovog  puta vezan uz komunalne usluge.

U Komunalac Gospić stigli su metalni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada (papir/karton, plastika) namijenjeni stambenim zgradama.

Spremnici su nabavljeni u sklopu projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” vrijednog 2 milijuna i 130 tisuća kn. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava dok ostatak financira Grad Gospić i to u iznosu od 320 tisuća kuna.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Ciljane skupine u ovom projektu su jedinice lokalne samouprave, koje provode svoje zakonske obveze i kojima se spremnici ustupaju i ostaju u njihovom vlasništvu za razdoblje nakon završetka projekta (minimalno 5 godina) te korisnici javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, kojima će se spremnici predati na daljnje korištenje.

Nabavom spremnika koji se financiraju iz sredstava OPKK putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

U prvoj fazi projekta nabavljeni su spremnici većih zapremnina, odnosno kontejneri, dok će se u drugoj fazi projekta nabaviti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada za kućanstva, odnosno kante.

Postupak nabave spremnika za kućanstva je u završnoj fazi te se isporuka 1.182.835 spremnika za 385 gradova i općina očekuje na jesen.

 

 

Back to top