Stručne službe grada predvođene gradonačelnikom nastavljaju obilazak mjesnih odbora

Gradonačelnik u pratnji svoji zamjenika i stručnih službi održao je sastanak u Ličkom Osiku. Ovaj put prisutni su bili mještani sa područja MO Lički Osik, MO Budak, MO Mušaluk i MO Široka Kula. Osim već uobičajenih tema dnevnoga reda mještani navedenih odbora su iznijeli problematiku vezanu za svoja mjesta. Kao jedan od glavnih problema nametnuo se problem napuštenih životinja,  posebice konja koji nekontrolirano ulaze na tuđe posjede, lutaju cestama i nanose štetu. Problem je to odavna poznat Gradu. Naime, radi se o napuštenim konjima za koje netko uredno ubire potporu ali i ne vodi brigu o njima. Samim time te životinje postaju problem i drugih. Komunalno redarstvo, kao i sam Gradonačelnik vodi dugotrajnu bitku sa navedenim životinjama ali i sa institucijama koje bi trebale izravno sudjelovati u rješavanju ove problematike, no čini se kako to nije slučaj.

Back to top