Stručne službe u Bilaju i Barletama

Gradonačelnik i stručne službe Grada održali su 24.06.2019 u večernjim satima sastanak u MO Bilaj i MO Barlete. Mještani navedenih mjesnih odbora iznijeli su svoje probleme i sugestije vezano za infrastrukturu, odvoz komunalnog otpada, zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta, brigu o životinjama te prostorno planiranje. Na uvid su bile dane karte kako bi bili što upućeniji u skorašnje izmjene prostornoga plana.

Za napomenuti je kako je Grad ove godine komunalni doprinos u pojedinim zonama smanjio na samo jednu kunu, sve u svrhu rasterećenja građana ali i poticanja gradnje i legalizacije objekata na ovome području.

Back to top