Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Na „Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i razini“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Grad Gospić je prijavio projekt sufinanciranja vlastitog udjela za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ KK.06.3.1.16.0042.

Prihvatljivi iznos troškova vlastitog učešća za Grad Gospić iznosi 648.904,58 kn, te resorno Ministarstvo taj iznos sufinancira sa 50 %   odnosno 324.452,29 kn.

Gradonačelnik Karlo Starčević danas je potpisao Ugovor  s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje navedenih troškova.

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta se sufinancira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, PO 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, SC6il – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta,  te ukupna vrijednost iznosi 4.710.530,47 kn.

Back to top