Usvojeni akti sa 24. sjednice Gradskog vijeća

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 17. srpnja 2023. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1; Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Hrvoju Smolčiću; Odluka o ustupanju […]

POZIV za dostavu prijedloga priznanja Grada Gospića

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEPovjerenstvo za utvrđivanje konačnogprijedloga za dodjelu javnih priznanja Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnikGrada Gospića“ br. 2/09, 4/19) i Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u2023.godini („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23), Povjerenstvo za utvrđivanjekonačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanjao b j […]