U sklopu projekta “Za grad sa smiješkom”održan igrokaz za učenike OŠ dr. Jure Turića

U sklopu projekta „Za grad sa smiješkom“, održan je igrokaz za učenike Osnovne škole dr. Jure Turića u čijoj su pripremi i izvedbi sudjelovali učenici nižih razreda s učiteljicom razredne nastave Ivankom Živković. Projekt se provodi na području grada Gospića, a cilj je informirati građane o održivom gospodarenju otpadom. Provedbom jedanaest odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijeti će se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Za više informacija o samom projektu i ostalim izobrazno-informativnim aktivnostima koje se provode u sklopu projekta posjetite web stranicu projekta: http://gradsasmijeskom.com/.

Back to top