Uskoro e-upisi u Dječjem vrtiću „Pahuljica“

Dječji vrtić „Pahuljica“ prijavio se u srpnju 2020. godine na javni poziv Ministarstva pravosuđa i uprave za uključivanje u Projekt “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ te je u siječnju ove godine dobio odluku o odabiru. Odlukom o odabiru ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će … Nastavi čitati Uskoro e-upisi u Dječjem vrtiću „Pahuljica“