Usvojeni akti sa 19. sjednice Gradskog vijeća

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

28. ožujka 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o dodjeli gradskih prostora na privremeno korištenje;
 2. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama;
 3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta;
 4. Odluka o osnivanju prava služnosti;
 5. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu;
 6. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2019. godinu;
 7. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2019. godini;
 8. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Gospića;
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića;
 11. Odluka o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu;
 12. Odluka o provedbi posebnih mjera spriječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića;
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2018. godinu;
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2018. godinu;
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. godinu;
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu;
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje odbačenog otpada u okoliš i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu;
 18. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića;
 19. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom;

 

 

 

 

Back to top