Usvojeni akti sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

 

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

13. lipnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, privremenog korištenja i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića u 2018. godini;
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu;
 5. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2019. godinu;
 6. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu i I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2019. godinu;
 8. Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
 10. Odluka o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.;
 11. Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
 13. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića;
 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića;
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2019. godini;
 17. Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti u korist Plinacro d.o.o., Zagreb;
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br. 2954 k.o. Gospić;
 19. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
 20. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića
Back to top