Usvojeni akti sa 3. sjednice Gradskog vijeća

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

28. rujna 2021. godine održana je elektroničkim putem (po hitnom postupku) 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj je razmatran i usvojen slijedeći akt

  1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Gospića – „Rekonstrukcija društvenog doma Lički Osik“
Back to top