USVOJENI AKTI SA 34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

2.srpnja 2020. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni sljedeći akti:

 

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova;
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu;
 3. Odluka o zaduživanju Grada Gospića;
 4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu;
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu;
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu;
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019. godinu;
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu;
 11. Zakljuačk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu;
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu;
 13. Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.;
 14. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica;
 15. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta i Zadru;
 16. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – HKUD-u „Široka Kula” iz Široke Kule;
 17. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – mr. sc. Josi Vrkljanu
 18. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića” – Mihovilu Bogoslavu Matkoviću, prof.;
 19. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo” – Dragi Ratkoviću, dr. med. specijalistu interne medicine;
 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića;
 21. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Gradonačelnika Grada Gospića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top