Usvojeni akti sa 37. sjednice Gradskog vijeća

37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

11. studenog 2020. godine elektroničkim putem održana je 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su

 razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu;
 2. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu;
 3. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. godinu;
 4. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020. godinu;
 5. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020. godine;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
 7. Odluka o zaštiti izvorišta Divoselo;ž
 8. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;
 9. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
 10. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknadne zbog nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19;
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Gospić;

 

 

Back to top