VAŽNO!! Obavijest o dokumentaciji Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića

U Obrascu opisa programa ili projekta, na stranici 7. dokument „Ispunjen i  potpisan obrazac Privole za obradu podataka u osobne svrhe“ nije potrebno dostaviti.

Back to top