Važnost recikliranja

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta“KK.06.3.1.16.0042, kojem je nositelj Grad Gospić održana je radionica za djecu na temu važnosti recikliranja. Provedbu radionice sufinancirana je Europska unija sredstvima Kohezijskog fonda. Na radionici su sudjelovali učenici iz Osnovne škole dr. Jure Turića iz Gospića.

Recikliranje odnosno ponovno kruženje od velike je važnosti kako bi se smanjila količina otpada koje se danas odlaže na odlagalištu. Zbog toga je od najranijih dana potrebno djecu odgajati da budu ekološki savjesni i steknu određene navike. Djeca vrlo lako pamte i povezuju boje sa vrstama otpada, te na taj način koriste spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.

Radionica je održana u skladu sa Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a učenici su na vrlo zanimljiv način učili o važnosti recikliranja.

 

Back to top