Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Gospića za 2019. godinu

Zajednica sportova grada Gospića, temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), članka 6. stavak 2. alineja 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 12. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog poziva za sufinanciranje sportskih programa i projekata koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Gospića i Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2019. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 11/18, 1/19.) dana 15.03.2019. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Gospića za 2019. godinu.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail zajednica.sportova.gs@gospic.hr .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva,
 2. Upute za prijavitelje,
 3. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju u 2019. godini,
 4. Opći uvjeti ugovora.

 

Obrasci za prijavu u Prioritetnom području 1.Trening, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta – Prioritetno područje 1.,
 2. Obrazac Proračuna – Prioritetno područje 1.,
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora,
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (predaje se prije potpisivanja ugovora),
 5. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora za 2018. godinu,
 7. Kriteriji za vrednovanje programa u sportu,
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta,
 9. Obrazac financijskog izvještaja.

 

 Obrasci za prijavu u Prioritetnom području 2. – Sportske manifestacije u sazivu ZSGG-a:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta – Prioritetno područje 2.,
 2. Obrazac Proračuna – Prioritetno područje 2.,
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora,
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (predaje se prije potpisivanja ugovora),
 5. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo),
 6. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
 7. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora za 2018. godinu,
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta,
 9. Obrazac financijskog izvještaja.

 

 Obrasci za prijavu u Prioritetnom području 3.Sportska rekreacija građana:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta – Prioritetno područje 3.,
 2. Obrazac Proračuna – Prioritetno područje 3.,
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora,
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (predaje se prije potpisivanja ugovora),
 5. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo),
 6. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
 7. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora za 2018. godinu,
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju,
 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta,
 10. Obrazac financijskog izvještaja.

 

 

Back to top