Završen projekt „Korak prema jednakosti“

Završen je projekt “Korak prema jednakosti”  koji je Grad Gospić je u srpnju 2017. godine prijavio na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nakon provedenog postupka ocjene kvalitete projekt je dobio maksimalnih 100 bodova te je Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan 1. rujna 2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta prema potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 2.899.315,20 kn, od čega je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancirala 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, a Grad Gospić 8,01%, odnosno 232.315,20 kn.

Partneri na ovom projektu su bile osnovne škole kojima je Grad Gospić osnivač: Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Cilj projekta bio je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za 16 učenika s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Ovaj cilj je postignut pa i premašen budući je u sklopu projekta ukupno 18 učenika s teškoćama dobivalo podršku pomoćnika u nastavi.

U školskoj godini 2017./2018. je zaposleno 11 pomoćnika u nastavi, u 2018./19. zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi, u 2019./20. zaposleno je 7 pomoćnika u nastavi, a u školskoj godini 2020./21. zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi.

Svi pomoćnici u nastavi su prije početka rada sa učenikom s teškoćama morali proći edukaciju u trajanju od 20 sati, te je u toku provedbe projekta educirano 11 pomoćnika u nastavi. Ostali zaposleni pomoćnici su edukaciju završili prije ovog projekta, većinom u sklopu prijašnjih projekata kojima su se osiguravali pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama, također sufinancirani sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Uskoro kreće provedba projekta „Korak prema jednakosti 2“, koji predstavlja nastavak ovog projekta i kojim će se za sljedeću školsku godinu osigurati pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnim školama kojima je Grad Gospić osnivač. Trenutno je projekt prošao fazu ocjene kvalitete sa maksimalnih 100 bodova i čeka se Odluka o financiranju i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Back to top