Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine  – (xlsx oblik, OBRAZLOŽENJE)
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA za 1.-6. mj. 2019. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu(xls oblik)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2015. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Back to top