Radi proučavanja i razmatranja pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata koje donosi Vijeće, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Vijeća, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

            Stalna radna tijela 7. saziva Gradskog vijeća Grada Gospića su:

1. Mandatno povjerenstvo
predsjednik: Anela Serdar Pašalić, prof.

2. Odbor za izbor i imenovanje
predsjednik: Jadranka Pejnović, prof.

3. Odbor za proračun i financije
predsjednik: Petar Krmpotić, dipl.polit.

4. Odbor za propise i pravna pitanja
predsjednik: 

5. Odbor za mjesnu samoupravu
predsjednik: 

Back to top