Radna tijela Gradskog vijeća

Radi proučavanja i razmatranja pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata koje donosi Vijeće, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Vijeća, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

 Stalna radna tijela 8. saziva Gradskog vijeća Grada Gospića su:

1. Mandatno povjerenstvo
Predsjednik: Josip Šaban

2. Odbor za izbor i imenovanje
Predsjednik: Josip Župan

3. Odbor za proračun i financije
Predsjednik: Ivica Tomljenović

4. Odbor za propise i pravna pitanja
Predsjednik:

5. Odbor za mjesnu samoupravu
Predsjednik: