Info kontakti

Služba civilne zaštite Gospić
112
Policija
192
Vatrogasci
193
Hitna pomoć
194
HGSS (Hrvatska gorska služba spašavanja)
112
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru
195
HAK – pomoć na cesti
1987
HAC – kontakt s korisnicima
0800 0422

Ostali kontakti

Grad Gospić
053/572-025
Ličko-senjska županija
053/588-111
Policijska uprava Ličko-senjska
053/675-111
Opća bolnica Gospić
053/572-433
fax 053/575-491
Zavod za javno zdravstvo
053/574-452
Dom zdravlja Gospić
053/572-339
fax 053/572-918
Ljekarna Gospić
053/572-835
Ljekarna “Pablo”
053/573-575
Ambulanta Lički Osik
053/672-004
Ljekarna “Švaljek” – Lički Osik
053/575-503
Javna vatrogasna postrojba Gospić
053/572-392
DVD Pazarište
053/686-074
099 6112 104
Veterinarska stanica
053/572-857
Lika ceste
053/575-206

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

 

Komunalac Gospić d.o.o.

053/572-303

 

053/572-055

053/658-221

HEP  Elektrolika Gospić
053/570-100
HŠ – Uprava šuma podružnica Gospić
053/652-440
INA d.d. – benzinska postaja Gospić
091/4971-055
Park prirode Velebit
053/560-450
Matični ured Gospić
053/560-612
Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar u Gospiću
053/560-720
Turistička zajednica grada Gospića
053/560-164
Dječji vrtić “Pahuljica” Gospić
053/573-122
Osnovna škola “dr. Jure Turića”
053-572-003
Gimnazija Gospić
053/572-001
Strukovna škola
053/573-287
Radio Gospić
053 / 658-975
Autobusni kolodvor Gospić
060/353-060
Željeznički kolodvor Gospić
053/550-411
Župni ured
053/753-332
Pogrebne usluge
Dario d.o.o.
053/575-052
Pil d.o.o.
098/229-368; 098/418-255