Evidencija svih sklopljenih ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.