Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Gospića je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Gospića. 

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od 4 godine.

Gradsko vijeće Grada Gospića broji 15 vijećnika.

Trenutni saziv Gradskog vijeća Grada Gospića čine članovi izabrani na neposrednim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održanim 16.  svibnja 2021. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 15. lipnja 2021. godine.

Gradsko vijeće čini 7 članova s kandidacijske liste Hrvatske stranke prava-HSP, 4 člana s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, 3 člana s kandidacijske liste LiPO i jedan član s kandidacijske liste Domovinski pokret-DP. 

Sastav Gradskog vijeća Grada Gospića

1. ANA-MARIJA ZDUNIĆ
Predsjednica
Nezavisna vijećnica
Kandidacijska lista: HSP

2. MARIO STILINOVIĆ
Potpredsjednik
HDZ
Kandidacijska lista: HDZ

3. NADA ALIĆ
Potpredsjednica
HSP
Kandidacijska lista: HSP

4. KARLO STARČEVIĆ
HSP
Kandidacijska lista: HSP

5. MARIA ĆAĆIĆ
HSP
Kandidacijska lista: HSP

6. JOSIP ŽUPAN
Nezavisni vijećnik
Kandidacijska lista: HSP

7. IVICA TOMLJENOVIĆ
HSP
Kandidacijska lista: HSP

8. VELIMIR ŠTIMAC
Nezavisni vijećnik
Kandidacijska lista: HSP

9. ANELA SERDAR PAŠALIĆ
HDZ
Kandidacijska lista: HDZ

10. TOMISLAV VRKLJAN
HDZ
Kandidacijska lista: HDZ

11. PAJO BRKLJAČIĆ
HDZ
Kandidacijska lista: HDZ

12. ANTON BUNETA
LiPO
Kandidacijska lista: LiPO

13. ALEN ZORIĆ
LiPO
Kandidacijska lista: LiPO

14. JADRANKA PEJNOVIĆ
LiPO
Kandidacijska lista: LiPO

15. MIRJANA VRKLJAN RADOŠEVIĆ
Pravedna Hrvatska
Kandidacijska lista: DP