Gradsko vijeće Grada Gospića je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Gospića. 

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od 4 godine.

Gradsko vijeće Grada Gospića broji 15 vijećnika.

Trenutni saziv Gradskog vijeća Grada Gospića čine članovi izabrani na neposrednim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održanim 16.  svibnja 2021. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 15. lipnja 2021. godine.

Gradsko vijeće čini 7 članova s kandidacijske liste Hrvatske stranke prava-HSP, 4 člana s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, 3 člana s kandidacijske liste LiPO i jedan član s kandidacijske liste Domovinski pokret-DP. 

Sastav Gradskog vijeća Grada Gospića:

Predsjednica Gradskog vijeća
Ana-Marija Zdunić

Potpredsjednici Gradskog vijeća
Nada Alić

Mario Stilinović

 

Članovi Gradskog vijeća:

1. Ana-Marija Zdunić

HSP

2. Nada Alić

HSP
3. Josip Šaban HSP
4. Marko Sokolić HSP
5. Josip Župan HSP
6. Ivica Tomljenović HSP
7. Velimir Štimac HSP
8. Mario Stilinović HDZ

9. Anela Serdar Pašalić

HDZ

10. Joso Vrkljan

HDZ

11. Tomislava Jurišić

HDZ

12. Nikola Šimunić

LiPO

13. Alen Zorić

LiPO

14. Jadranka Pejnović

LiPO

15. Stipo Lukač

Vijećnik je s danom 9. rujna 2021. god. prestao biti članom Domovinskog pokreta, te vijećničku dužnost obnaša kao nezavisni vijećnik.

 

Back to top