Gradsko vijeće Grada Gospića je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Gospića. 

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od 4 godine.

 

Gradsko vijeće Grada Gospića broji 17 vijećnika.

Trenutni saziv Gradskog vijeća Grada Gospića čine članovi izabrani na neposrednim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održanim 21. i 28. svibnja 2017 godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. lipnja 2017. godine.

Gradsko vijeće čini 9 članova izabranih sa Kandidacijske (koalicijske) liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske seljačke stranke – HSS i Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević – HSP AS, 6 članova izabranih sa Kandidacijske liste Hrvatske stranke prava – HSP, 1 član izabran sa Kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP te 1 član izabran sa Kandidacijske liste Grupe birača.

Sastav Gradskog vijeća Grada Gospića:

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević

Potpredsjednici Gradskog vijeća
Zdravko Župan

 

g vijece
Članovi Gradskog vijeća:

1. Petar Radošević, struč.spec.oec.

hdz

2. Zdarvko Župan

hss

3. Petar Krmpotić, dipl.polit.

hdz

4. Anela Serdar Pašalić,prof.

hdz

5. Jadranka Pejnović, prof.

hdz

Članica Gradskog vijeća Grada Gospića od ožujka 2021. godine dužnost člana Gradskog vijeća Grada Gospića obnaša kao članica političke stranke LiPO

6. Ivan Bronzović, dipl.uč.

hdz

Član Gradskog vijeća Grada Gospića od ožujka 2021. godine dužnost člana Gradskog vijeća Grada Gospića obnaša kao član političke stranke LiPO

7.Vlatka Devčić -Stilinović,dr.med.

hdz

Članica Gradskog vijeća Grada Gospića je u travnju 2019. god. prestala biti članicom HDZ, te je nastavila obnašati dužnost člana Gradskog vijeća Grada Gospića kao nezavisna vijećnica

Članica Gradskog vijeća Grada Gospića od ožujka 2021. godine dužnost člana Gradskog vijeća Grada Gospića obnaša kao članica političke stranke LiPO

8.Petar Đapić

hdz

9. Marijan Brkljačić

Član Gradskog vijeća Grada Gospića je u srpnju 2020. god. prestao biti član HSP AS te je nastavio obnašati dužnost člana Gradskog vijeća kao nezavisni vijećnik

10. Maria Ćaćić

hsp

11. Vladimir Jurčić

hsp

12. Josip Šaban

hsp

13. Ivan Nekić

hsp

14. Nada Alić

hsp

15. Mile Holjevac

hsp

16. Ana Šikić Rosandić, dipl.ing.

sdp

Članica Gradskog vijeća Grada Gospića je u prosincu 2018. god. prestala biti članicom SDP, te je nastavila obnašati dužnost člana Gradskog vijeća Grada Gospića kao nezavisna vijećnica

17. Josip Župan

GRUPA BIRAČA
Back to top