Pristup informacijama u Gradu Gospiću

Pristup informacijama omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – “Službenom vjesniku Grada Gospića“, te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Grad Gospić
Službenik za Informiranje Slaven Stilinović
Budačka 55
53000 Gospić

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona (na broj: 053/572-499), o čemu se sastavlja službena zabilješka te putem telefaxa (na broj: 053/574-177) i e-maila (na adresu: tajnistvo@gospic.hr).

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenik za informiranje Grada Gospića je:
Slaven Stilinović, dipl.ing.