Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Gospića možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Gospić, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Statističko izvješće o javnoj nabavi

 

Popis postupaka javne nabave u 2021. godini

Evidencijski broj nabave: JNMV-01/21

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Projektno-tehnička dokumentacija:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


DOKUMENTACIJA O NABAVI, TROŠKOVNIK

GLAVNI PROJEKT I ELABORATI

ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Evidencijski broj nabave: JNVV-01/21

ENERGETSKI UČINKOVITA I EKOLOŠKA JAVNA RASVJETA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Projektno-tehnička dokumentacija:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI TROŠKOVNIK, IZRAČUN UŠTEDA

GLAVNI PROJEKT


ODLUKA O ODABIRU,
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNVV-02/21

PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE
ŠIROKOPOJASNE MREŽE
u NGA bijelim područjima
Grada Gospića i Otočca i Općine Plitvička Jezera
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


DOKUMENTACIJA O NABAVI, TROŠKOVNIK, PRILOZI


ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNVV-03/21

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI, TROŠKOVNIK


ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNMV-05/21

IZGRADNJA ATLETSKE STAZE FAZA I

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Projektno-tehnička dokumentacija:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


DOKUMENTACIJA O NABAVI
TROŠKOVNIK

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O PONIŠTENJU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNMV-05/21

IZGRADNJA ATLETSKE STAZE FAZA I
-ponovljeni postupak
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Projektno-tehnička dokumentacija:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI,
TROŠKOVNIK


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


ODLUKA O ODABIRU,
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA


Evidencijski broj nabave: JNMV-08/21

USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA ŠIROKOPOJASNE MREŽE
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


DOKUMENTACIJA O NABAVI,
TROŠKOVNIK, PRILOZI


ODLUKA O ODABIRU,
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDAEvidencijski broj nabave: JNMV-07/21

NABAVA KOMUNALNE OPREME
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


DOKUMENTACIJA O NABAVI,
TROŠKOVNIK


ODLUKA O ODABIRU,
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNMV-09/21

SOL ZA POSIPAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


DOKUMENTACIJA O NABAVI,
TROŠKOVNIK


ODLUKA O ODABIRU,
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2020. GODINI

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2019. GODINI

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2018. GODINI

Kontakt osoba:
Tomislava Milinković, Viši referent za javnu nabavu
tel: +385 (0)53 560 795
e-mail: tomislava.milinkovic@gospic.hr

 

Plan nabave – arhiva

Back to top