Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Gospića možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Gospić, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Popis postupaka javne nabave u 2020. godini

 • Evidencijski broj nabave: JNMV-09/20
  Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik
  Dokumentacija nabave – EOJN
  Dokumentacija o nabavi: Dokumentacija o nabavi, Troškovnik
 • Evidencijski broj nabave: JNMV-09/20
  Sol za posipavanje cesta u zimskim uvjetima
  Dokumentacija nabave – EOJN
  Dokumentacija o nabavi: Dokumentacija o nabavi, Troškovnik, I. izmjena dokumentacije o nabavi
 • Evidencijski broj nabave: JNMV-08/20
  Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića
  Dokumentacija nabave –  EOJN
  Dokumentacija o nabavi: Dokumentacija o nabavi, Troškovnik
 • Evidencijski broj nabave: JNVV-01/20
  Usluge čišćenja snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića za sezonu zimske službe 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024.,
  Dokumentacija nabave – EOJN
  Dokumentacija o nabavi: Dokumentacija o nabavi, Troškovnici
 • Evidencijski broj nabave: JNMV-07/20
  Usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić
  Dokumentacija nabave – EOJN
  Dokumentacija o nabavi: Dokumentacija o nabavi, Troškovnik
  Odluka o odabiru/poništenju: Odluka
 • Evidencijski broj nabave: JNMV-01/20
  Izgradnja trga Nikola Tesla (KIC) – Faza I.
  Dokumentacija nabave – EOJN
  Dokumentacija o nabavi:  Dokumentacija o nabaviTroškovnik
  Projektno-tehnička dokumentacija:   Mapa 1Mapa 2Mapa 3Mapa 4                                                                                            Odluka o odabiru/poništenju: Odluka
 • Evidencijski broj nabave: JNMV-02/20
  Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića
  Dokumentacija nabave – EOJN
  Dokumentacija o nabavi: Dokumentacija o nabaviTroškovnik 1Troškovnik 2, Troškovnik 3, Troškovnik 4

Popis postupaka javne nabave u 2019. godini

Popis postupaka javne nabave u 2018. godini

Kontakt osoba:
Tomislava Milinković, Viši referent za javnu nabavu
tel: +385 (0)53 560 795
e-mail: tomislava.milinkovic@gospic.hr

Plan nabave – arhiva

Back to top