Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Gospića možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Gospić, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Statističko izvješće o javnoj nabavi

 

Popis postupaka javne nabave u 2020. godini

Evidencijski broj nabave: JNVV-02/20

SAVJETODAVNE USLUGE VANJSKIH STRUČNJAKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM „RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA, GRADA OTOČCA I OPĆINE PLITVIČKA JEZERA”
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

III. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI
TROŠKOVNIK
Evidencijski broj nabave: JNMV-09/20

Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI

TROŠKOVNIK

ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNMV-09/20

Sol za posipavanje cesta u zimskim uvjetima
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI
I. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI
TROŠKOVNIK


ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNMV-08/20

Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


DOKUMENTACIJA O NABAVI
TROŠKOVNIK


ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNVV-01/20

Usluge čišćenja snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića za sezonu zimske službe 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024.
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
Žalbu na Odluku o odabiru za grupu 2., grupu 3. i grupu 6. izjavio je žalitelj Lika ceste d.o.o., Gospić dana 9. listopada 2020. godine.

Rješenjem DKOM-a koje je objavljeno 4. studenog 2020. godine žalba se odbija kao neosnovana.

EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI
TROŠKOVNICI

ODLUKA O ODABIRU GRUPA I., ODLUKA O ODABIRU GRUPA II., ODLUKA O ODABIRU GRUPA III., ODLUKA O ODABIRU GRUPA IV., ODLUKA O ODABIRU GRUPA V., ODLUKA O ODABIRU GRUPA VI., ODLUKA O ODABIRU GRUPA VII.

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA, PRILOZI ZAPISNIKA

Informacija o izjavljenoj žalbi na Odluku o odabiru za Grupu II., Informacija o izjavljenoj žalbi na Odluku o odabiru za Grupu III., Informacija o izjavljenoj žalbi na Odluku o odabiru za Grupu VI.
Evidencijski broj nabave: JNMV-07/20

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/poništenju:
EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI
TROŠKOVNIKODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNMV-01/20

Izgradnja trga Nikola Tesla (KIC) – Faza I.
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Projektno-tehnička dokumentacija:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI
TROŠKOVNIKMAPA 1, MAPA 2, MAPA 3, MAPA 4


ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Evidencijski broj nabave: JNMV-02/20

Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

DOKUMENTACIJA O NABAVI
TROŠKOVNIK 1, TROŠKOVNIK 2, TROŠKOVNIK 3, TROŠKOVNIK 4

ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA 1., ODLUKA O ODABIRU GRUPA 2., ODLUKA O ODABIRU GRUPA 3., ODLUKA O ODABIRU GRUPA 4.
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2019. GODINI

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2018. GODINI

Kontakt osoba:
Tomislava Milinković, Viši referent za javnu nabavu
tel: +385 (0)53 560 795
e-mail: tomislava.milinkovic@gospic.hr

 

Plan nabave – arhiva

Back to top