Grad Gospić.

Grad koji vas sluša.

Grad Gospić je jedinica lokalne samouprave, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastavu Grada uključena su i prigradska naselja koja s gradskim naseljima čine gospodarsku cjelinu te su s njima povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značaja.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđen je naziv, područje i sjedište Grada Gospića, kao i druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinice lokalne samouprave. Granice područja Grada idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

Grad Gospić čini 50 naselja i to:
Aleksinica, Barlete, Bilaj, Brezik, Brušane, Budak, Bužim, Debelo Brdo I, Debelo Brdo II, Divoselo, Donje Pazarište, Drenovac Radučki, Gospić, Kalinovača, Kaniža Gospićka, Klanac, Kruščica, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Ribnik, Lički Osik, Lički Novi, Mala Plana, Medak, Mogorić, Mušaluk, Novoselo Trnovačko, Novoselo Bilajsko, Ornice, Ostrvica, Oteš, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Podastrana, Podoštra, Popovača Pazariška, Rastoka, Rizvanuša, Smiljan, Smiljansko Polje, Široka Kula, Trnovac, Vaganac, Velika Plana, Veliki Žitnik, Vranovine, Vrebac, Zavođe, Žabica.

Grad Gospić, grad u središnjem dijelu Like, smješten na ocjeditoj zaravni uz rijeku Novčicu. Prostire se na površini od 966,64 km2, dimenzija cca 42 km u smjeru jugoistok-sjeverozapad i cca 33 km u pravcu sjeveroistok-jugozapad. Na tom prostoru prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine živi 12.745 stanovnika.

Naselje Gospić ima 6.575 stanovnika.


Gospodarsko je, društveno, kulturno i športsko sjedište Grada Gospića – jedinice lokalne samouprave. Sjedište je Ličko-senjske županije i Gospićko-senjske biskupije.

Sjedište Grada Gospića je u Gospiću, Budačka 55.

Grad Gospić je pravna osoba.

Dan grada Gospića

Dan Grada Gospića je 22. srpnja – blagdan Svete Marije Magdalene i obilježava se svečano.

Grb i zastava

Grb Grada Gospića ima oblik poluokruglog štita. U poluokruglom štitu, na crvenom polju, nalazi se srebrni vuk u borbenom položaju. Vuk u desnoj šapi drži mač srebrne oštrice i zlatne drške.

Zastava Grada Gospića je pravokutnog oblika.
Odnos dužine i širine je 2:1.
U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb Grada Gospića. Visina grba je 2/3 širine zastave.

Upotreba grba i zastave

Uporaba grba i zastave utvrđena je Odlukom o grbu i zastavi Grada Gospića.
Fizičke i pravne osobe zamolbu za uporabu grba, uz opis namjene za koju će grb koristiti i idejno likovno rješenje uporabe grba za koji se traži dopuštenje, podnose na adresu:
“Grad Gospić, Gradsko poglavarstvo, p.p. 46, 53000 Gospić”

Rješenje o odobrenju uporabe grba fizičkim i pravnim osobama donosi Gradsko poglavarstvo Grada Gospića.

Zastava Grada Gospića može se isticati:
– stalno na zgradi u kojoj je sjedište Grada Gospića i na počasnom jarbolu na Trgu Stjepana Radića
– u dane blagdana Republike Hrvatske
– na Dan Grada Gospića – 22. srpnja Sv. Marija Magdalena
– pri političkim, vjerskim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, zabavnim, sportskim i drugim javnim skupovima koji se održavaju u Gradu Gospiću
– u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada se zastava Grada nalazi s desne strane gledano sa ulice prema zastavi.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Ličko-senjske županije tada se zastava Grada nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Povijest

Povijest grada Gospića

Gospić za poduzetnike

Veliki grad velikih mogućnosti

Gospić za turiste

Veliki grad velike ljepote