ITU GOSPIĆ

Koordinacijsko vijeće

Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Gospić je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja Strategije razvoja urbanoga područja (SRUP) Gospić, a čine ga načelnik Općine Perušić Ivica Turić, načelnik Općine Udbine Josip Seuček te gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević

Osnovano je 15. veljače 2022. godine Odlukom Gradonačelnika Grada središta urbanog područja, temeljem Sporazuma o suradnji na izradi Strategije razvoja Urbanog područja Gospić. Na svojoj prvoj sjednici, održanoj 01. ožujka 2022. godine, Koordinacijsko vijeće je za svog predsjednika izabralo Karla Starčevića, dok je za zamjenika izabran Josip Seuček.

Koordinacijsko vijeće prati sve korake Strategije razvoja urbanog područja Gospić za financijsko razdoblje 2021.-2027. te daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe Strategije prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova i grada središta.

Na 1. sjednici je prihvaćen i Poslovnik o radu dok je na 2. Sjednici održanoj 15. ožujka 2022.g. u Perušiću dano pozitivno mišljenje na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana koji su upućeni predstavničkim tijelima uključenih jedinica lokalne samouprave te Partnerskom vijeću na prihvaćanje.

Vijeće se u radu upotpunjuje sa Partnerskim vijećem, a rukovodi načelima transparentnosti i jednakosti među članovima partnerstva.

Partnersko vijeće

Na 1. sjednici je prihvaćen i Poslovnik o radu dok je na 2. Sjednici održanoj 15. ožujka 2022.g. u Perušiću dano pozitivno mišljenje na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana koji su upućeni predstavničkim tijelima uključenih jedinica lokalne samouprave te Partnerskom vijeću na prihvaćanje.

Vijeće se u radu upotpunjuje sa Partnerskim vijećem, a rukovodi načelima transparentnosti i jednakosti među članovima partnerstva.