Proračun

Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).

Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.
Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura proračuna

Opći dio
  • Račun prihoda i rashoda – sadrži plan svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Gospića za proračunsku godinu iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
  • Račun financiranja – sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja te sve izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu.

 

Posebni dio
  • sadrži plan rashoda i izdataka odjela gradske uprave i proračunskih korisnika raspoređenih po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima. Rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Proračun u malom:

Proračun

Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15,69/22) Grad Gospić dana 10. studenog 2022. godine objavljuje SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu savjetovanje traje od 10. studenog do 14. studenog 2022. godine

Pročitaj više →

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15,69/22) Grad Gospić dana 10. studenog 2022. godine …

S ciljem jednostavnog, transparentnog i preglednog načina predstavljanja proračuna izradili smo vodič za građane “Proračun u malom Grada Gospića za 2023. godinu”, …

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15,69/22) Grad Gospić dana 10. studenog 2022. godine …

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15) Grad Gospić dana 16. studenog 2021. godine …

I ove godine predstavljamo Proračun u malom Grada Gospića za 2022. godinu čime nastavljamo s uvedenim standardima transparentnosti rada gradske uprave. Svi građani su …

Grad Gospić ponovno je dobitnik najviše ocjene (5) za proračunsku transparentnost i time se već četvrtu godinu za redom svrstava među najtransparentnije gradove u …