Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti, u okviru prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave i zastupa Grad. Odgovoran je središnjem tijelu državne uprave za obavljanje poslova državne uprave, prenijetih u nadležnost Grada.

Gradonačelnik

Karlo Starčević
tel: +385 (0)53 572 025
+385 (0)53 572 116
e-mail: grad.gospic@gospic.hr

Ured: Budačka 55, Gospić;
tel.053 572-025;
fax: 574-177

Zamjenica gradonačelnika

Gradonačelnika zamjenjuje zamjenica gradonačelnika
Kristina Prša
tel: +385 (0)53 572 025
e-mail: kristina.prsa@gospic.hr

Unutarnji revizor

Marija Šimac Grčević
tel: +385 (0)53 658 141
e-mail: marija.simac@gospic.hr

Administrativna tajnica gradonačelnika

Đurđica Blažević
tel: +385 (0)53 572 025
e-mail:  durdica.blazevic@gospic.hr