Privremeno zatvaranje DC25

Zbog razminiranja poljoprivrednih površina uz državnu cestu DC25 (Korenica – Gospić) kod Vukave (30. kilometar), dana 21., 22. i 23. studenog 2022. (ponedjeljak, utorak i srijeda), privremeno se zatvara za sav promet državna cesta od 08:00 do 13:00 sati. Zatvaranje će se provoditi unutar radnog sata tj. 45 minuta rada, 15 minuta pauze.