Predstavljamo Proračun u malom Grada Gospića za 2023. godinu

S ciljem jednostavnog, transparentnog i preglednog načina predstavljanja proračuna izradili smo vodič za građane “Proračun u malom Grada Gospića za 2023. godinu”, sažetak temeljnog financijskog dokumenta Grada Gospića. Ovom brošurom želimo informirati sve građane o načinu i iznosima prihoda te o glavnim rashodima koji se planiraju u 2023. godini. Svi zainteresirani građani brošuru mogu preuzeti  […]