Krenula sanacija ceste u naselju Lipe

Nakon prve faze plinofikacije, odnosno ugradnje plinovoda, oštećena je nerazvrstana cesta NC590920 u naselju Lipe . Grad Gospić u suradnji s tvrtkom EVN Croatia plin d.o.o. koja je i obavljala radove na plinofikaciji krenuo je danas u sanaciju, odnosno asfaltiranje navedene ceste ukupne dužine 1 300 metara. Navedena prometnica će dobiti novi asfaltni sloj, čime […]