Usvojeni akti s 32. sjednice Gradskog vijeća

29. veljače 2024. godine održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti     Odluka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP Grada Gospića); Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele kč.br. 2509/24, k.o. Smiljan, označene kao […]