Komunalac Gospić d.o.o. traži sezonske radnike

Natječaj za radno mjesto : RADNIK ZA KOŠNJU TRAVE I RAD NA TRIMERU Traži se radnik za košnju trave i održavanje zelenih površina grada Gospića, rad na trimeru i kosilici, sakupljanje otpada po ulicama grada, čišćenje i održavanja parkova te obavljanje drugih poslova po nalogu Poslodavca Uvjeti : osnova ili srednja stručna sprema SEZONSKI POSAO, […]

UPUTE kandidatima/kandidatkinjama u postupku provedbe Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAG R A D   G O S P I ĆPovjerenstvo za provedbu Javnog natječajaza imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela zaprostorno uređenje i gradnjuKLASA: 112-02/23-01/3URBROJ: 2125-1-02-23-01Gospić, 07.04. 2023. godine Sukladno odredbama članaka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/8, 6/1/11, 04/18 i 112/19-u daljnjem tekstu […]