30. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/13
URBROJ: 2125-1-01-23-02
Gospić, 29. prosinca 2023. godine


   

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. stavka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21), po hitnom postupku, sazivam 30. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića, koja će se održati

30. prosinca 2023. godine (subota) s početkom u 10.00 sati
u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55,

 

D n e v n i   r e d

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag. iur. v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content