Obavijest zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića

240_F_312865021_y6gNFnSiix0sjGu6bQIAcrwQ6kTCgERV

Obavještavaju se zakupnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske da su temeljem članka 38. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), dužni jedinici lokalne samouprave na čijem se
područje zemljište nalazi podnijeti Godišnje izvješće o ispunjenju ciljeva
Gospodarskog programa do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je
propisan Pravilnikom o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 104/22).
U skladu s navedenim pozivaju se zakupnici temeljem ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Gospića da dostave Izvješće o ispunjenju ciljeva Gospodarskog programa za

  1. godinu najkasnije do 31. ožujka 2023. godine u Grad Gospić, Budačka 55.

Ukoliko ne dostave predmetno Izvješće, temeljem članka 43. stavka 4. točka c,
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), raskinut će
se ugovor o zakupu ako zakupnik ne ostvaruje ciljeve Gospodarskog programa koji
čini sastavni dio ugovora o zakupu.

GRAD GOSPIĆ

Obrazac – IZVJEŠĆE GP

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content