Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Održavanje kolnika, bankine i berme nerazvrstanih cesta na području grada Gospića

Priprema otvorenog postupka javne nabave:

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16, 144/22; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17, 144/20; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

ODRŽAVANJE KOLNIKA, BANKINE I BERME NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Održavanje kolnika, bankine i berme nerazvrstanih cesta na području grada Gospića.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik možete preuzeti: ovdje

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u 13.1.2023. godine.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content