USVOJENI AKTI SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

grad-gospic-novosti
 1. prosinca 2022. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni sljedeći akti:
 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2023. godinu;
 2. Program javnih potreba u školstvu za 2023. godinu;
 3. Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2023. godinu;
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2023. godinu;
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2023. godinu;
 6. Program javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2023. godinu;
 7. Program javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2023. godinu;
 8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 10. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2023. godinu;
 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu;
 12. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2023. godinu;
 13. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu;
 14. Plan utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2023. godinu;
 15. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;
 16. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2022. godinu;
 17. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2023. godinu s financijskom učincima za trogodišnje razdoblje;
 18. Proračun Grada Gospića za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu;
 19. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
 20. Odluka o višegodišnjem pokriću manjka iz prethodnih godina planiranom u Proračunu Grada Gospića za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu;
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Gospića;
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova;
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
 24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama;

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Komunalac Gospić d.o.o. obavještava korisnike usluga odvoza miješanog komunalnog otpada da se zbog neradnog dana u utorak, 30. svibnja (Dan državnosti) neće odvoziti miješani komunalni

Skip to content