USVOJENI AKTI SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. prosinca 2022. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni sljedeći akti:
 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2023. godinu;
 2. Program javnih potreba u školstvu za 2023. godinu;
 3. Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2023. godinu;
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2023. godinu;
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2023. godinu;
 6. Program javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2023. godinu;
 7. Program javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2023. godinu;
 8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 10. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2023. godinu;
 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu;
 12. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2023. godinu;
 13. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu;
 14. Plan utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2023. godinu;
 15. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;
 16. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2022. godinu;
 17. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2023. godinu s financijskom učincima za trogodišnje razdoblje;
 18. Proračun Grada Gospića za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu;
 19. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
 20. Odluka o višegodišnjem pokriću manjka iz prethodnih godina planiranom u Proračunu Grada Gospića za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu;
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Gospića;
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova;
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
 24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama;

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content